DIY Start Polska
Polska
System nawadniania ogrodu warzyw

System nawadniania ogrodu warzyw

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.
Nawadnianie

Ogrody warzywne wymagają odpowiedniej ilości wody, równomiernie rozmieszczone wzdłuż całej okolicy. System nawadniania kropelkowego jest najbardziej wydajnym systemem, do użycia w tym ogrodzie.

Zacznij od planowania projektu rury.

 Narysuj skalowane ogród na papierze milimetrowym. Duża rura będzie reprezentować główne rury z wodą. To odgałęzienie na kilka mniejszych rur. Upewnij się, że system jest rozłożone równomiernie na ogród. Pozostawić na 12 cm przestrzeni między rzędami rur.

Następnie musisz wyciąć rury do odpowiedniej wielkości i dołączyć je za pomocą złącza. Rozmiar rur otrzymają mniejsze z kierunkiem przepływu wody. Użyj wiatr lub dziurkacz do wycinania otworów w rurze wzdłuż całej rury. Wykonać otwory 18 cm od siebie, a nawet bliżej.Aby zapewnić wzór natrysku, podłącz dyszy mgły nad otworami.

Podłącz przewód do głównego źródła wody, które mogą być kranu wody. Sprawdź, czy połączenie jest wodoszczelna. Następnie zamontować regulator ciśnienia i wyłącznik próżniowy do systemu kontroli ciśnienia przepływu wody i aby woda wraca do systemu.

Przepłukać rury do mniej niż minutę do czyszczenia linii. Wydostania się wody z systemu muszą być czyste. Końcówki rur muszą być zamknięte przez składanie rury na siebie i za pomocą zacisku. Woda nie musi przechodzić nigdzie indziej, ale przebite otwory.

Wreszcie, zakręć wodę i sprawdzić na system, aby sprawdzić czy działa prawidłowo. Dziurkacz więcej otworów, w razie potrzeby. Jeśli rozpylaczem nie działa, należy go usunąć i wyczyścić.

Tag: Części Nawadniania, Efektywność Nawadniania, Filtr Wlewu Wody Do Nawadniania, Instalacji Nawadniania, Kroplówki Elementów Nawadniania, Nawadniania, Nawadniania Instalację Kroplówkę, Nawadnianie Kroplowe Wąż Systemu, Nawadnianie Kurek Wlewu Wody, Nawadnianie Preventer Kroplówki Zwrotnym, Nawadnianie Regulator Ciśnienia Kroplówki, Pozycji Nawadniania, Projektowanie Nawadniania, Rozgałęzienia Rur Nawadniających, Rur Nawadniania, System Nawadniania, Systemu Nawadniania

Czytaj więcej z Nawadnianie

Nawadnianie, System nawadniania ogrodu warzywSystem nawadniania ogrodu warzyw

Ogrody warzywne wymagają odpowiedniej ilości wody, równomiernie rozmieszczone wzdłuż całej okolicy. System nawadniania kropelkowego jest najbardziej wydajnym systemem, do użycia w tym ogrodzie. ...
Nawadnianie, Automatyczny system nawadniania ogroduAutomatyczny system nawadniania ogrodu

System nawadniania kropelkowego jest skutecznym i automatyczny system nawadniania, który zapewnia odpowiednią ilość wody bezpośrednio do podstawy korzeni roślin. System ten można stosować do prakt ...
Nawadnianie, Nawadniania - co trzeba wiedziećNawadniania - co trzeba wiedzieć

Istnieje kilka metod, aby zmniejszyć ilość wody zużywanej w ogrodzie. Baryłek deszczu i ogrody deszczu zawiera wody nagromadzonej od burzy. System nawadniania kropelkowego, w połączeniu z roślinam ...
Nawadnianie, Nawadnianie projektowanie ogrodów systemuNawadnianie projektowanie ogrodów systemu

Nawadniania jest bardzo ważną cechą dla ogrodu. Planując ogród i system nawadniania, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak rodzaj gleby, źródła wody, budżetu i zapotrzebowania na wodę ...


DIY Start Polska
Polska